Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΠΟΤΕ ΛΗΓΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΥΚΕΙΑ


Το διδακτικό έτος 2022-2023, δηλαδή η διδασκαλία των μαθημάτων, ολοκληρώνεται στα Λύκεια στις 19-05-23.

Οι ενδοσχολικές εξετάσεις λήγουν
  • στη Γ΄ Λυκείου στις 30-05-23
  • στις Α΄ και Β΄ Λυκείου στις 15-06-23