Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2023

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛ: ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ


Το Σάββατο 14-01-22 πραγματοποιήθηκε ένα από τα μαθήματα αναπλήρωσης του τμήματος Δ-ΚΟΜΜ. Το μάθημα έλαβε χώρα εξ αποστάσεως μέσω webex και ήταν ενταγμένο στο πλαίσιο της μαθησιακής ενότητας 3: Υγιεινή και Ασφάλεια.

Πραγματοποιήθηκαν 2 παρουσιάσεις από τις εκπαιδευτικούς και στη συνέχεια οι μαθητευόμενοι κλήθηκαν να χωριστούν σε 5 ομάδες μέσω της εφαρμογής του webex, breakout sessions. Δόθηκε διαφορετικό έγγραφο με φωτογραφίες μέσω του google drive, στην κάθε ομάδα ώστε να γίνει εκτίμηση (εντοπισμός - αξιολόγηση) του επαγγελματικού κινδύνου σε ένα κομμωτήριο.

Στο τέλος η κάθε ομάδα παρουσίασε την δουλειά της. 
κα Μ.Τζιβάνη
κα Π.Μπαλτά