Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022

ERASMUS+: ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Την Τετάρτη 20-09-22 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση ενόψει της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής των επωφελούμενων μαθητών για το Erasmus+KA1 του σχολείου. 

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα ξεκινήσει από 21-09-22, τμηματικά και θα ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή. 1st and 2nd flow

What is medical 3D printing?

Medical 3D printing is increasingly deployed in both clinical and research-based healthcare activities. It involves the creation of physical replicas of anatomical structures using 3D printing (also known as additive manufacturing) processes. A digital computer model is developed to describe the structures to be printed, where patient-specific models for 3D printing are derived from 3D imaging processes such as MRI and X-Ray CT. Small (even single unit) batches can then be manufactured due to the flexibility, speed, and relatively low-cost of the 3D printing process. 

The models themselves facilitate hospitals and other point-of-care (POC) organizations in planning surgeries, and to serve as an aid for teaching or explanation of complex medical concepts, for example to a patient due to receive surgery.

3rd flow

What is ecotourism?

Ecotourism is "responsible travel to natural areas that conserves the environment and sustains the well-being of local people." Sometimes it is defined as a sub-category of sustainable tourism or a segment of the larger nature tourism market.

It includes an interpretation/learning experience, is delivered to small groups by small-scale businesses, and stresses local ownership, particularly for rural people.

What is the difference between ecotourism and nature-based travel?

While nature-based tourism is just travel to natural places, ecotourism provides local benefits - environmentally, culturally and economically. A nature-based tourist may just go bird watching; an ecotourist goes bird watching with a local guide, stays in a locally operated ecolodge and contributes to the local economy.