Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022

ERASMUS+: ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Την Τετάρτη 20-09-22 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση ενόψει της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής των επωφελούμενων μαθητών για το Erasmus+KA1 του σχολείου. 

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα ξεκινήσει από 21-09-22, τμηματικά και θα ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή. 

📙Η δράση αφορούσε και στο ενδοσχολικό πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του σχολείου μας. 1st and 2nd flow

What is medical 3D printing?

Medical 3D printing is increasingly deployed in both clinical and research-based healthcare activities. It involves the creation of physical replicas of anatomical structures using 3D printing (also known as additive manufacturing) processes. A digital computer model is developed to describe the structures to be printed, where patient-specific models for 3D printing are derived from 3D imaging processes such as MRI and X-Ray CT. Small (even single unit) batches can then be manufactured due to the flexibility, speed, and relatively low-cost of the 3D printing process. 

The models themselves facilitate hospitals and other point-of-care (POC) organizations in planning surgeries, and to serve as an aid for teaching or explanation of complex medical concepts, for example to a patient due to receive surgery.

3rd flow

What is ecotourism?

Ecotourism is "responsible travel to natural areas that conserves the environment and sustains the well-being of local people." Sometimes it is defined as a sub-category of sustainable tourism or a segment of the larger nature tourism market.

It includes an interpretation/learning experience, is delivered to small groups by small-scale businesses, and stresses local ownership, particularly for rural people.

What is the difference between ecotourism and nature-based travel?

While nature-based tourism is just travel to natural places, ecotourism provides local benefits - environmentally, culturally and economically. A nature-based tourist may just go bird watching; an ecotourist goes bird watching with a local guide, stays in a locally operated ecolodge and contributes to the local economy.