Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ

H υποβολή αιτήσεων από τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους 2022 και επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022

Περισσότερες πληροφορίες click εδώ