Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022

Β΄ΤΑΞΗ: ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 Η κατανομή των μαθητών της Β΄τάξης σε Τμήματα Γενικής Παιδείας σε σχεδιάγραμμα. 

Δύο παραδείγματα για να γίνει κατανοητό στο σχέδιο, όπως φαίνεται το Β-1 έχει όλους τους μαθητές του Β-ΥΓ-1 και μερικούς του Β-ΗΛΝ-2 ενώ το Β-6 αποτελείται από μαθητές του Β-ΟΙΚ-1.