Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2023: ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 
Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας δίνεται η δυνατότητα να δοθεί ενισχυτική δωρεάν διδασκαλία στα Ειδικά Μαθήματα των Πανελλαδικών 2023.
 
Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να ενταχθούν, μετά από αίτηση, και οι μαθητές της Γ’ τάξης των ΕΠΑΛ για τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα: 1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση.
 
Παρακαλούμε τους γονείς των μαθητών* που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα να να καταθέσουν την αίτηση/δήλωση για το/τα ειδικό/ά μάθημα/μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

* ή οι ίδιοι οι μαθητές εφόσον είναι ενήλικες

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την αίτηση-δήλωση την οποία στην συνέχεια να την εκτυπώσετε και αφού την συμπληρώσετε να την καταθέσετε στην Γραμματεία έως 30-09-22.