Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022

ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 06-09-22 ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ E-EGGRAFES


 👉  Η πλατφόρμα https://e-eggrafes.minedu.gov.gr θα είναι σε λειτουργία έως και την Τρίτη 06-09-22 και ώρα 23.59, για ηλεκτρονικές αιτήσεις.

Επισημαίνεται ότι κατά το χρονικό αυτό διάστημα είναι δυνατή:
  • η υποβολή νέων αιτήσεων,
  • η τροποποίηση ή/και η διαγραφή τους,
  • η αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους,
  • η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών, όπου αυτό απαιτείται.
👉 Τα αποτελέσματα κατανομής των μαθητών/τριών μέσω της επιλογής «Οι αιτήσεις μου» (κουμπί επάνω δεξιά μετά την είσοδο μέσω TAXIS) θα είναι ορατά στο Σχολείο από την Πέμπτη 08-09-2022 και ώρα 09.00. 
 
👉 Οι μαθητές/τριες ή οι κηδεμόνες τους, εφόσον είναι ανήλικοι/ες, οφείλουν να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους στη σχολική μονάδα που έχουν κατανεμηθεί από την Πέμπτη 08-09-2022 έως και την Παρασκευή 09-09-2022.