Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Μετά από πρόσκληση του σχολείου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης click εδώ και μετά από απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών επιλέχθηκε σήμερα αυτή του Loukidis Travel and Tourist Services. 

👉 Το πρακτικό της επιτροπής click εδώ προθεσμία ενστάσεων έως Δευτέρα 03-10-22. 

👉 Μετά την λήξη της περιόδου των ενστάσεων αναρτήσαμε εδώ τις προσφορές των τουριστικών γραφείων, τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, καθώς και τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης.


Πληροφορίες: Ι.Βιόπουλος