Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ - ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ - ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023
(ΦΑΣΗ Ζ)

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής στο «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας» από την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 13.00 π.μ. έως και τη Δευτέρα 26 Σεπτέμβριου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ.. 

Οι υποψήφιοι πρέπει: 

 • α) α1) να είναι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., καθώς και κάτοχοι ισότιμων προς αυτούς τίτλων της ημεδαπής σε συναφείς ειδικότητες ή να είναι α2) οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. σε συναφείς ειδικότητες. 
 • β) να βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την υπογραφή της Σύμβασης Μαθητείας. 
 • γ) να έχουν αποφοιτήσει από τις ακόλουθες ειδικότητες όπως αντιστοιχίζονται βάσει της υπ’ αριθμ. 131149/Γ2/18-08-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2298/τ.Β/2014) ή άλλων Πράξεων του Ι.Ε.Π. ή όπως περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» 

Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων 

Η αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στη διεύθυνση e-mathiteia.minedu.gov.gr σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Μαθητείας.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τους υποψήφιους που πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής  αίτησης και έχουν αναζητήσει και λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη. Τονίζεται ότι ο εργοδότης δεν δύναται να έχει α’ βαθμού συγγένεια με τον υποψήφιο.

👉 Επισημαίνεται ότι η όποια επικοινωνία αποφοίτων με ΕΠΑ.Λ. καθώς και η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» δεν αντικαθιστά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. 

👉 Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος για το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας», περιόδου 2022-2023, έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής σε μία ειδικότητα και μόνο σε ένα ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του, ακόμα και στην περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει πτυχίο σε περισσότερες από μία ειδικότητες. 

Τα βασικά δικαιολογητικά που πρέπει να "ανέβουν" είναι: 

Φωτοαντίγραφο

1. απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑΛ ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. 
2. πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. 
3. δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
4. αποδεικτικού ΑΜΚΑ 
5. αποδεικτικού ΑΦΜ* 
6. γνωμοδότηση ΚΕΔΑΣΥ (ΚΕΔΔΥ), για τους αποφοίτους του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. 
7. απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων ισότιμων τίτλων με έγγραφο ισοτιμίας ή/και αντιστοίχισης, εφόσον το έχουν λάβει από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτώνται στο Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης Μαθητείας. 

* Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ΑΦΜ μπορεί να υποβάλλει την αίτηση και να προσκομίσει αποδεικτικό ΑΦΜ κατά την εγγραφή του σε τμήμα του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας». 

Πληροφόρηση

Για πληροφορίες για την εφαρμογή του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» στην Περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με

 • την Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο τηλέφωνο 2310474810 
 • τη Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ στο τηλέφωνο 2310503901 
 • τη Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ τηλέφωνο 2310605703 
 • τη Δ.Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ στο τηλέφωνο 2331078900 
 • τη Δ.Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ στο τηλέφωνο 2341335321 
 • τη Δ.Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ στο τηλέφωνο 2381351413 
 • τη Δ.Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ στο τηλέφωνο 2351049900 
 • τη Δ.Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ στο τηλέφωνο 2321047532 
 • τη Δ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ στο τηλέφωνο 2371022134 
 • καθώς και στα τηλέφωνα επικοινωνίας των κατά τόπους ΕΠΑ.Λ. Πηγή: Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας

👉 Ποιες είναι τα διαθέσιμα τμήματα και τα αντίστοιχά τους ΕΠΑΛ καθώς και όλη η προκήρυξη στο : 15919 9Σ1Γ46ΜΤΛΗ-67Σ.pdf 

Πηγή: Περιφερειακή Δ/νση Α/βάθμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κ.Μακεδονίας