Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛ: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 19/09/2022

Δημοσίευση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς υποψήφιους μαθητευόμενους από Περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από συνεργασία με ΔΔΕ και κατά τόπους ΕΠΑΛ & ΕΚ

ΔΕΥΤΕΡΑ 19/09/2022 – ΔΕΥΤΕΡΑ 26/09/2022

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών υποψηφίων μαθητευομένων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΣ

ΠΕΜΠΤΗ 29/09/2022

Έλεγχος ηλεκτρονικών αιτήσεων και ηλεκτρονική ανάρτηση Προσωρινού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων

ΠΕΜΠΤΗ 29/09/2022– ΚΥΡΙΑΚΗ 02/10/2022

Ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων υποψηφίων προς ΕΠΑΛ σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 03/10/2022

Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων

ΤΡΙΤΗ 04/10/2022 – ΠΑΡ 07/10/2022

Κατάθεση αιτήσεων εγγραφής υποψηφίων στα ΕΠΑ.Λ. και καταγραφή στο ΠΣ

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 10/10/2022

Συμπλήρωση τμημάτων (Οι μαθητευόμενοι με αίτηση για συμμετοχή σε τμήματα που δεν θα λειτουργήσουν λόγω μειωμένου αριθμού αιτήσεων ενημερώνονται για την δυνατότητα μετακίνησής τους σε ΕΠΑΛ που θα λειτουργήσουν τα τμήματα ειδικότητάς τους. )

  • Απόφαση λειτουργίας τμημάτων από ΠΔΕ
  • Αποστολή προτάσεων ΠΔΕ για ολιγομελή
  • Απόφαση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων από Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.
  • Απόφαση λειτουργίας τμήματος μαθητείας μπορεί να εκδοθεί έως την 8/11/2022 (σε περιπτώσεις που είναι αναγκαία η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών αποκλειστικά για τη μαθητεία).

Αν παρέλθει το διάστημα αυτό χωρίς να έχει εκδοθεί απόφαση λειτουργίας, το τμήμα θεωρείται ότι δεν θα λειτουργήσει κατά την τρέχουσα περίοδο.