Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: ΑΠΟ 01-09-22 ΞΕΚΙΝΑ Η Β΄ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

 
Η Β' φάση ΤΩΝ κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών, ανανέωσης εγγραφών και μετεγγραφών για το σχολικό έτος 2022-2023 για ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. ξεκινά από την Πέμπτη 01-09-2022 και ώρα 08:00 έως και την Τρίτη 06-09-2022 και ώρα 23:59.
 
Επισημαίνεται ότι κατά το χρονικό αυτό διάστημα είναι δυνατή:
  • η υποβολή νέων αιτήσεων,
  • η τροποποίηση ή/και η διαγραφή τους,
  • η αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους,
  • η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών, όπου αυτό απαιτείται
Τα αποτελέσματα κατανομής των μαθητών/τριών μέσω της επιλογής «Οι αιτήσεις μου» (κουμπί επάνω δεξιά μετά την είσοδο μέσω TAXIS) θα είναι ορατά:
 
Για τα ΕΠΑ.Λ. από την Πέμπτη 08-09-2022 και ώρα 09.00: Οι μαθητές/τριες ή οι κηδεμόνες τους, εφόσον είναι ανήλικοι/ες, οφείλουν να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους στη σχολική μονάδα που έχουν κατανεμηθεί από την Πέμπτη 08-09-2022 έως και την Παρασκευή 09-09-2022.