Τρίτη 9 Ιουνίου 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020

Με βάση το υπ΄αρ. 870/09-06-20 έγγραφο του 2ου ΚΕΣΥ Αχαΐας ετοιμάσαμε τις παρακάτω οδηγίες για όσους μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ Ευόσμου, θα εξετασθούν προφορικά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020. 

Διαβάστε με προσοχή τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για τη διαδικασία των προφορικών εξετάσεων. 

Να ξέρετε ότι ως προφορικά εξεταζόμενοι υποψήφιοι εξετάζεστε σε Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα στα ίδια θέματα, με το ίδιο πρόγραμμα και με την ίδια διάρκεια εξέτασης με τους μαθητές που εξετάζονται γραπτά.

Από τον Δ/ντη ή τους Υποδ/ντες του σχολείου μας θα ενημερωθείτε για το Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο θα εξεταστείτε. Προσοχή δεν είναι πάντα το ίδιο!!! Καλό είναι να το εντοπίσετε με τους γονείς σας και αν είναι δυνατόν να το επισκεφθείτε πριν από την πρώτη ημέρα εξέτασης διότι δεν θα αγχωθείτε.

Καθ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, από την πρώτη στιγμή της εισόδου έως την έξοδο σας από το εξεταστικό κέντρο, θα παρευρίσκονται στο κτίριο ένας εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας ως εκπρόσωπος του ΚΕΣΥ και ένας γιατρός προκειμένου να παρέχουν ψυχολογική και ιατρική στήριξη.  

Είναι αυτονόητο ότι για τους προφορικά εξεταζόμενους ισχύουν οι ίδιες διατάξεις που ισχύουν και για τους τυπικά εξεταζόμενους από την στιγμή που θα προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο, μέχρι και τη στιγμή αποχώρησης.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

♦ Προσέρχεστε την ίδια ώρα που προσέρχονται και οι λοιποί εξεταζόμενοι στα εξεταστικά κέντρα (Μισή ώρα πριν την έναρξη των εξετάσεων).

♦ Να έχετε μαζί σας το δελτίο εξεταζομένου και την αστυνομική σας ταυτότητα.

♦ Αφού χτυπήσει το κουδούνι θα εκφωνηθούν τα ονόματα και θα πληροφορηθείτε τις αίθουσες στις οποίες θα τοποθετηθείτε.

♦ Στους διαδρόμους θα υπάρχουν άτομα για να σας κατευθύνουν προς την αίθουσά σας.

♦ Έξω από κάθε αίθουσα θα είναι τοιχοκολλημένες καταστάσεις με τα ονόματα των εξεταζόμενων σε αυτήν.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

♦ Όταν εισέλθετε στις εξεταστικές αίθουσες θα σας χορηγηθεί το τετράδιο εξέτασης και θα συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία στους οικείους χώρους.

♦ Αν δυσκολευτείτε μπορείτε να ζητήσετε τη βοήθεια των επιτηρητών.

♦ Μετά τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας και της ορθής αναγραφής των ατομικών στοιχείων, αυτά καλύπτονται από τους επιτηρητές με αδιαφανές αυτοκόλλητο ώστε να καθίσταται ανώνυμο το κάθε τετράδιο.

♦ Στη συνέχεια θα μοιραστούν τα θέματα των εξετάσεων και ξεκινά ο χρόνος προετοιμασίας που διαρκεί έως 3 ώρες και δεν μπορεί να είναι λιγότερος από το χρόνο δυνατής αποχώρησης.

♦ Στο διάστημα αυτό μπορείτε να:

I. διαβάσετε προσεκτικά τα θέματα

II. να ζητήσετε από τους επιτηρητές να διαβάσουν εκείνοι τις εκφωνήσεις

III. να μελετήσετε και να κατανοήσετε τα θέματα

IV. να κρατήσετε σημειώσεις στο τετράδιό σας για να τις χρησιμοποιήσετε όταν θα προσέλθετε στην επιτροπή εξέτασης.

♦ Όταν είστε έτοιμοι ή όταν παρέλθει το τρίωρο της προετοιμασίας, δηλώνετε στους επιτηρητές πως τελειώσατε την προετοιμασία, κλείνετε τα τετράδια και περιμένετε να εξεταστείτε. Να σημειωθεί πως η προσέλευση στην Επιτροπή Εξέτασης μπορεί να καθυστερήσει ανάλογα με τον αριθμό των συνυποψηφίων
 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

♦ Στην αίθουσα εξέτασης παρευρίσκεται η επιτροπή που αποτελείται από τους δυο βαθμολογητές και το τρίτο μέλος που μπορεί να λειτουργήσει ως αναβαθμολογητής, αν υπάρξει μεγάλη απόκλιση στην αρχική βαθμολόγηση. Μπορεί επίσης να παρευρίσκεται εκπρόσωπος του ΚΕΣΥ προκειμένου να παρέχει διευκρινίσεις σε ζητήματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών προς την επιτροπή.

♦ Η διάταξη των θρανίων των εξεταστών είναι σε μορφή Π και είναι σε απόσταση μεταξύ τους ώστε να μην υπάρχει οπτική επαφή του ενός με τις σημειώσεις του άλλου.

♦ Κάθεστε σε ξεχωριστό θρανίο απέναντί τους και έχετε μπροστά σας, το τετράδιο σημειώσεων.

♦ Σε περίπτωση που επιθυμείτε να απαντήσετε γραπτά σε κάποια ερωτήματα, εκφράζετε αυτή την επιθυμία στους βαθμολογητές, όταν προσέρχεστε ενώπιον της επιτροπής, και το δηλώνετε εγγράφως στο τετράδιο σας, ώστε οι σχετικές απαντήσεις να αξιολογηθούν γραπτά και όχι προφορικά. Η γραπτή δήλωσή σας υπογράφεται από τους εξεταστές και τον πρόεδρο της επιτροπής. Στην περίπτωση των υποψηφίων με δυσλεξία ή δυσορθογραφία και εκτός από την περίπτωση των ασκήσεων γραμματικής δεν λαμβάνονται υπόψη τα ορθογραφικά λάθη.

♦ Αν το επιθυμείτε ζητάτε από τους εξεταστές να αναγνώσουν κάποιο από τα θέματα.

♦ Ξεκινάτε να αναπτύσσετε προφορικά τα θέματα με όποια σειρά επιθυμείτε.

♦ Συμβουλεύεστε τις σημειώσεις σας στο τετράδιο. Μπορείτε απλά να διαβάσετε την απάντηση σας.

♦ Κατά την αξιολόγηση – βαθμολόγηση των μαθημάτων των θετικών επιστημών και σε περίπτωση λαθών στη χρήση των συμβόλων και των προσήμων καθώς και σε τυχόν αναριθμητισμούς μπορεί να υπάρξει μια γενική παραίνεση από τους εξεταστές ώστε να μην καταναλώσετε πολύτιμο χρόνο προς τη λάθος κατεύθυνση.

♦ Αν στην απάντηση κάποιου θέματος απαιτείται γραφική παράσταση και αδυνατείτε να γράψετε , ο εξεταστής μπορεί να σχεδιάσει τη γραφική παράσταση καθ΄ υπόδειξή σας.

♦ Σε θέματα όπως είναι η Ιστορία, η Βιολογία κλπ., εφόσον ο εξεταστής διαπιστώσει ότι αδυνατείτε να αποδώσετε το εξεταζόμενο αντικείμενο σε συνεχή λόγο, μπορεί να σας υποβάλλει ερωτήσεις, οι οποίες θα σας διευκολύνουν στην διατύπωση των γνώσεων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα υποδεικνύουν την απάντηση.

♦ Η επιτροπή έχει τη δυνατότητα, εφόσον κρίνει αυτό ως αναγκαίο, να δώσει παράταση του χρόνου της αξιολόγησης. Η παράταση δίνεται ανάλογα με την εξέλιξη της αξιολόγησης και την εκτίμηση της επιτροπής. Για παράδειγμα αν συνειδητοποιήσετε κατά την αξιολόγηση ότι έχετε παραβλέψει κάποιο υποερώτημα και χρειάζεσθε λίγο χρόνο να το απαντήσετε, αν κάτι θυμηθήκατε και θέλετε να το επεξεργαστείτε. Η παράταση δίνεται για εύλογο χρονικό διάστημα έως 30 λεπτά.

♦ Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως οι βαθμολογητές έχουν την απαιτούμενη εμπειρία σε αντίστοιχες εξετάσεις, είναι φιλικοί και κατανοούν το άγχος των μαθητών, δίνουν τον απαιτούμενο χρόνο και εξασφαλίζουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εξέτασης. Σε περίπτωση ωστόσο που νιώσετε την ανάγκη περαιτέρω υποστήριξης ζητείστε την παρουσία και τη συνδρομή του εκπροσώπου του ΚΕΣΥ.

♦ Όταν ολοκληρώσετε την ανάπτυξη των θεμάτων παραδίδετε το τετράδιο στον Πρόεδρο της επιτροπής και αποχωρείτε από την αίθουσα και το Εξεταστικό Κέντρο.

♦ Σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας είναι η απαγόρευση παροχής από τους εξεταστές οποιασδήποτε πληροφορίας με ευθύ ή έμμεσο τρόπο. Ο εξεταστής δηλαδή δεν μπορεί να απλοποιήσει, να επεξηγήσει ή να ερμηνεύσει ένα ερώτημα.

♦ Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει επιεικής αξιολόγηση ή άλλης μορφής ιδιαίτερη μεταχείριση. Αντίθετα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να σας δοθεί η δυνατότητα να εξωτερικεύσετε τις γνώσεις σας με τον καταλληλότερο τρόπο.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 • Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην έγκαιρη προσέλευση στο Εξεταστικό Κέντρο καθώς απαγορεύεται η είσοδος μετά την έναρξη των Εξετάσεων. Βοηθητική θα είναι η δοκιμαστική διαδρομή την προηγούμενη εβδομάδα και η χρονομέτρηση της προκειμένου να γίνει ο κατάλληλος χρονικός προγραμματισμός τις ημέρες των εξετάσεων.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας ταυτότητα, δελτίο εξεταζόμενου, γόμα, στυλό, νερό και γεωμετρικά όργανα, στα μαθήματα που είναι απαραίτητα.
 • Απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή του κινητού στο Εξεταστικό Κέντρο. Αφήστε τα κινητά στο σπίτι ή παραδώστε τα στην είσοδο του εξεταστικού Κέντρου στο αρμόδιο άτομο.
 • Η αναμονή και η πρώτη επαφή με τα θέματα των εξετάσεων συνήθως δημιουργεί άγχος και ανασφάλεια κατά πόσο γνωρίζουμε τα ζητούμενα. Σκέψεις όπως: «δεν θυμάμαι τίποτα», «δεν ξέρω κανένα θέμα» είναι πολύ συνηθισμένες. Είναι φυσιολογικό το κενό μνήμης κατά την αναμονή των θεμάτων καθώς ο εγκέφαλος λειτουργεί αφαιρετικά και κρατά στο προσκήνιο μόνο τις αναγκαίες πληροφορίες.
 • Μόλις καταπιαστείτε με το πρώτο θέμα σιγά σιγά θα ανασυρθούν οι σχετικές γνώσεις από τη μνήμη σας.
 • Αποφύγετε να διαβάσετε όλα τα θέματα μαζί και να προσπαθήσετε να λύσετε πρώτα το τελευταίο θέμα που συνήθως είναι και το πιο απαιτητικό. Αντίθετα διαβάστε το πρώτο θέμα- Αν είναι γνωστό το επιλύετε – Αν είναι δύσκολο προχωρήστε στο επόμενο αφού κρατήσετε κάποιες σημειώσεις. Είναι σημαντικό να καταγράφετε τις πρώτες σκέψεις- και αργότερα να ελέγχετε αν ταιριάζουν.
 • Μην “κολλάτε” σε ένα θέμα. Με την επιμονή αυτή παρεμποδίζετε ουσιαστικά την επίλυση καθώς, όταν προσπαθούμε επίμονα να θυμηθούμε κάτι, εμποδίζουμε ουσιαστικά την ανάκληση του. Αντίθετα αν στρέψουμε αλλού την προσοχή μας η πληροφορία ανασύρεται αυτόματα από τη μνήμη μας. Για παράδειγμα σκεφτείτε πόσες φορές προσπαθήσατε μάταια να θυμηθείτε το όνομα ενός ηθοποιού και αυτό έγινε αργότερα όταν συζητούσατε ή σκεφτόσασταν κάτι άλλο. Προχωρήστε λοιπόν στο επόμενο και επανέλθετε αργότερα σε αυτό.
 • Μην κολλάτε σε άγνωστα θέματα καθώς στερείτε πολύτιμο χρόνο από τα επόμενα.
 • Η αποτελεσματικότερη τεχνική κατανόησης των θεμάτων είναι η αργή και προσεκτική ανάγνωσή τους. Διαβάζουμε αρκετές φορές την εκφώνηση ώστε να είμαστε σίγουροι ότι κατανοήσαμε πλήρως τα ζητούμενα. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της επίλυσης επαναλαμβάνουμε την ανάγνωση του θέματος για μεγαλύτερη σιγουριά. Ξαναδιαβάζουμε το ερώτημα αφού ολοκληρώσουμε την απάντηση μήπως μας ξέφυγε κάτι.
 • Προσέχουμε ιδιαίτερα:
I. Τα διπλά ερωτήματα. Υπογραμμίστε τα ρήματα π.χ. αν υπάρχουν δυο ρήματα -να αναφέρετε και να εξηγήσετε - σημαίνει ότι πρέπει να προβούμε σε δύο διαφορετικές ενέργειες.
II. Τις ερωτήσεις που φαίνονται εύκολες και γνωστές και τις προσπερνάμε χωρίς ιδιαίτερη προσοχή. Μπορεί κάποια λέξη να είναι παγίδα.
III. Τα άγνωστα θέματα. Ακόμη και αν δεν το έχετε διαβάσει, έχετε κάποιες ιδέες τις οποίες πρέπει να καταγράψετε. Μην αφήσετε κανένα θέμα αναπάντητο.
IV. Τίποτα δεν θεωρείτε αυτονόητο. Εξηγείστε και αποδώστε ολοκληρωμένα το καθετί.
V. Αποφύγετε τις αοριστολογίες.
 • Ελέγξτε αν έχετε απαντήσει όλα τα θέματα. Κάντε έναν τελικό έλεγχο πριν κλείσετε το τετράδιο. Μετρήστε απαντήσεις και αντιστοιχίστε τες με τα θέματα.
 • Μην κοιτάτε τους γύρω σας στις εξετάσεις και προσπαθήστε να μείνετε αποστασιοποιημένοι από τις αντιδράσεις τους(π.χ. άγχος, απόψεις για τη δυσκολία ή ευκολία των θεμάτων).

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

 • Αφήστε πίσω την εξέταση και μη συζητάτε με άλλους για τις απαντήσεις. Ακόμη και αν συνειδητοποιήσετε ότι έχετε ξεχάσει κάτι, δεν πειράζει. Ρίξτε όλη την προσοχή σας στο επόμενο μάθημα.
 • Χαλαρώστε με φίλους. Γυρίστε στο σπίτι κάντε ένα μπάνιο και κοιμηθείτε.
 • Ξεκινήστε την προετοιμασία για το επόμενο μάθημα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Τις τελευταίες μέρες πριν τις εξετάσεις συνεχίστε το πρόγραμμα μελέτης και μην υπερβάλλετε με εξαντλητικό διάβασμα
 • Απαραίτητος ο καλός ύπνος- 7 με 8 ώρες
 • Τα διαλείμματα από την μελέτη καλό είναι να μην γίνονται με υπολογιστή ή κινητό. Αντίθετα μπορείτε να κάνετε έναν σύντομο περίπατο.
 • Τα συχνά διαλείμματα βοηθούν στην απομνημόνευση.
 • Προσπαθήστε να τρέφεστε υγιεινά. Τρώτε αρκετά λαχανικά και φρούτα.
 • Ο καλός ύπνος, τουλάχιστον 7 με 8 ώρες βοηθά στην πνευματική απόδοση.
 • Το προηγούμενο βράδυ ξαπλώστε νωρίς. Κλείστε υπολογιστή και τηλεόραση τουλάχιστον 1ώρα πριν κοιμηθείτε.
 • Γερό πρωινό πριν τις εξετάσεις-όχι υπερφαγία. Αποφύγετε τροφές που στο παρελθόν σας είχαν ενοχλήσει.

Καλή Επιτυχία!!!!!!!!!!