Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΕΦΑΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ, ΟΔΗΓΙΕΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η κατάταξη των Σωματείων για το 2018: Πρώτος ο Αίολος Μακεδονίας ...

Οδηγίες και πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.