Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020

ΕΔΩ e-ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ


Την Τρίτη 02-06-20 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μαθητών που συμμετέχουν στην δράση "Εδώ e-Λιλιπούπολη" με τις καθηγήτριες κα Ζ.Καραγώγου, κα Σ.Σεβαστιάδου και κα Αγ.Ζοπόγλου κατά την οποία αξιολογήθηκαν τα παραδοτέα του προγράμματος.


 «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ” μέσω του Ε. Π. “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ” με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»