Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-06-20


Οι υποψήφιοι μαθητές της Γ τάξης (Πανελλαδικές) πρέπει να φέρουν 1 φωτογραφία για το δελτίο εξεταζομένου. Επίσης ΟΛΟΙ θα πρέπει να φέρουν 2 φωτογραφίες για το Πτυχίο και για το Απολυτήριο.

Έως την Τετάρτη 10-06-20