Τρίτη 9 Ιουνίου 2020

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ


Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων αποφοίτων των τμημάτων μαθητείας και εκπαιδευτικών 
για συμμετοχή στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων των Φάσεων A΄, Β΄ και Γ' του "Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας" των ΕΠΑ.Λ., 
καθώς και των Πιλοτικών Τάξεων μαθητείας στην Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής αποφοίτων
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από την 12/6/2020 έως την 22/6/2020 για τις ειδικότητες της 1ης περιόδου και από την 26/6/2020 έως την 6/7/2020 για τις ειδικότητες της 2ης περιόδου.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής αποφοίτων

Η αίτηση και αντίγραφο της Βεβαίωσης Παρακολούθησης Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας υποβάλλονται :
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών - επιμορφωτών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από την 12/6/2020 έως την 22/6/2020 για τις ειδικότητες της 1ης περιόδου και από την 26/6/2020 έως την 6/7/2020 για τις ειδικότητες της 2ης περιόδου.

Η αίτηση, η βεβαίωση προϋπηρεσίας ή/και παρακολούθησης προγράμματος επιμόρφωσης και το αντίγραφο του πρακτικού συλλόγου διδασκόντων υποβάλλονται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας http://formskmaked.sch.gr/site/daskalos-ppp
 
Συνημμένα