Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

ΕΠΕΙΓΟΝ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛ.ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 02-07-20
Οι μαθητές/-τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν στο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου για το σχ. έτος 2020 – 2021, πρέπει μέχρι τις 02-07-20 να υποβάλλουν ηλ.αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση:


Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/-τριών την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωριστεί ως «πρώτος κηδεμόνας» στο ΠΣ myschool και έχει γίνει η μετάπτωση των στοιχείων του στο νέο πεδίο «κηδεμόνας e-eggrafes».

Σε περίπτωση ενήλικων μαθητών/-τριών, Ηλεκτρονική Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι, με τους δικούς τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), εφόσον είναι καταχωρισμένοι στο ΠΣ myschool (ως κηδεμόνες του εαυτού τους).

Επικοινωνία με το 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου:
τηλ. 2310707071
e-mail: 2epal-evosm@sch.gr