Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Φωτογραφίες από την προετοιμασία


Φωτογραφίες από τις ομιλίες