Παρασκευή 3 Μαΐου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 622/12.04.2024 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του, προσφέρει 9 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έναρξη φοίτησης τον Οκτώβριο του 2024 και 2 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με έναρξη φοίτησης τον Μάρτιο του 2025 ως ακολούθως:

👉  Υποβολή αίτησης για σπουδές στο ΕΑΠ

Το ΕΑΠ είναι δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Ιδρύθηκε το 1992 και εδρεύει στην Πάτρα. Σημαντικές ιδιαιτερότητες του Πανεπιστημίου είναι η συμμετοχή των φοιτητών στις δαπάνες σπουδών τους και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 9 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα και 63 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025
 
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 622/12.04.2024 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., προσφέρει 9 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα, 61 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έναρξη φοίτησης τον Οκτώβριο του 2024 και 2 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με έναρξη φοίτησης τον Μάρτιο του 2025 ως ακολούθως:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ) (100 θέσεις)
 2. Πληροφορική (ΠΛΗ) (800 θέσεις)
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ) (1.500 θέσεις)
 4. Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ) (500 θέσεις)
 5. Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ) (300 θέσεις)
 6. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ) (800 θέσεις)
 7. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ) (450 θέσεις)
 8. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (ΙΣΠ) (100 θέσεις)
 9. Σπουδές Κινηματογραφικής Γραφής, Πρακτικής και Έρευνας (ΣΚΙ) (100 θέσεις)
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (ΠΔΕ) (150 θέσεις)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 • Master in Business Administration» (ΜΒΑ)* (400 θέσεις)
 • MSc in Innovation Management and Entrepreneurship (ΙΜΕ)* (100 θέσεις)
 • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ) (250 θέσεις)
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ) (430 θέσεις)
 • Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) (ΤΡΑΧ) (250 θέσεις)
 • Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) (250 θέσεις)
 • Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ) (προσφέρονται 150 θέσεις με έναρξη σπουδών τον Μάρτιο 2025)
 • Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ) (150 θέσεις)
 • Supply Chain Management /Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM/ΔΕΑ)* (125 θέσεις)
 • Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ) (60 θέσεις)
 • Δημόσια Διοίκηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (ΔΜΔ) (300 θέσεις)
 • Δημόσια Υγεία και Πολιτικές (ΔΥΠΟ) (150 θέσεις)
 • Σπουδές φύλου: Μεθοδολογίες, θεωρίες, πολιτικές (ΦΥΛ) (100 θέσεις)
 • Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ) (προσφέρονται 150 θέσεις με έναρξη σπουδών τον Μάρτιο 2025)
 • Εγκληματολογικές και ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) (110 θέσεις)
 • Διιδρυματικό ΠΜΣ «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» (ΕΔΙ) (90 θέσεις)
 • Διιδρυματικό ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» (ΠΣΑ) (120 θέσεις)
 • Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ) (150 θέσεις)
 • Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ) (100 θέσεις)
 • Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ) (50 θέσεις)
 • Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ) (200 θέσεις)
 • Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ) (150 θέσεις)
 • Data Science and Machine Learning (DAMA)* (400 θέσεις)
 • Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (ΠΣΦ) (50 θέσεις)
 • Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (ΚΠΠΒ) (50 θέσεις)
 • Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ) (70 θέσεις)
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜΒ) (100 θέσεις)
 • Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ) (30 θέσεις)
 • Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ) (60 θέσεις)
 • Διιδρυματικό ΠΜΣ Καλλιέργειες υπό Κάλυψη-Υδροπονία (ΚΥΚ) (60 θέσεις)
 • Διιδρυματικό ΠΜΣ Ιατρική Ακριβείας και Νέες Θεραπείες (Precision Medicine and Novel Therapies)(PRETH)* (60 θέσεις)
 • Διιδρυματικό ΠΜΣ Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας (ΕΓΑ) (40 θέσεις)
 • Επιδημιολογία (ΕΠΙ) (100 θέσεις)
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ) (150 θέσεις)
 • Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (ΓΤΠ) (70 θέσεις)
 • Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ) (65 θέσεις)
 • Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ) (25 θέσεις)
 • Διιδρυματικό ΠΜΣ Protection of Cultural Heritage and Monuments of Nature from the Effects of Climate Change (CCC)* (45 θέσεις)
 • Interaction Generative Design (IGD)* (25 θέσεις)
 • Σχεδιασμός Οπτικών Εφέ και Κινούμενης Εικόνας (ΣΟΚ) (45 θέσεις)
 • Βιώσιμος Σχεδιασμός Εσωτερικού Περιβάλλοντος Κτιρίων (ΕΠΚ) (100 θέσεις)
 • Αποτύπωση και Τεκμηρίωση Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων (ΑΤΜ) (45 θέσεις)
 • Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)* (200 θέσεις)
 • Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ) (100 θέσεις)
 • Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ) (200 θέσεις)
 • Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)(250 θέσεις)
 • Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ) (650 θέσεις)
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ) (300 θέσεις)
 • Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός (ΟΡΘ) (180 θέσεις)
 • Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ) (100 θέσεις)
 • Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες/Language Education for Refugees and Migrants* (LRM) (150 θέσεις)
 • Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ) (200 θέσεις)
 • Επικοινωνία της Επιστήμης (ΕΕΠ) (50 θέσεις)
 • Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (ΣΕΙ) (150 θέσεις)
 • Τέχνη-Πολιτιστική Κληρονομιά-Αναπτυξιακές Πολιτικές (ΤΕΠ) (150 θέσεις)
 • Σύγχρονος ιταλικός πολιτισμός και ειδικά ζητήματα ορολογίας και ερμηνείας (ΙΤΑ) (100 θέσεις)
 • Φιλοσοφία και Τέχνες (ΦΙΤ) (120 θέσεις)
 • Παρασταστικές Τέχνες (ΠΑΤ) (90 θέσεις)
 • Δημιουργική Γραφή (ΔΗΓ) (160 θέσεις)
 • Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες: μέθοδοι, εργαλεία, πρακτικές (ΨΑΕ) (80 θέσεις)
 • Λαϊκός πολιτισμός και Νεότερη Πολιτιστική Κληρονομιά (ΛΠΚ) (100 θέσεις)
 • Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία (ΕΑΨ) (130 θέσεις)
 • Διιδρυματικό ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου (ΕΑΓ) (250 θέσεις)

(*) Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου ως εξής: 
 • από την 22η Απριλίου 2024 και ώρα 11.59 π.μ. έως την 14η Ιουνίου 2024 και ώρα 11.59 π.μ.
 • από την 22η Απριλίου 2024 και ώρα 11.59 π.μ. έως τη 10η Ιανουαρίου 2025 και ώρα 11.59 π.μ. για τα ΠΜΣ «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία» (ΑΣΚ) και «ΣύγχρονεςΔημοσιογραφικές Σπουδές» (ΣΔΣ)
Η έναρξη σπουδών στα ΠΜΣ ΑΣΚ και ΣΔΣ θα γίνει τον Μάρτιο του 2025

• Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στον ψηφιακό χώρο εκπαίδευσης
του Ε.Α.Π.. Οι Oμαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά.

• Για την εισαγωγή των φοιτητών/τριών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο υποβολής της αίτησης.

• Στο ΠΜΣ ΕΑΨ οι θέσεις θα καλυφθούν από τους/ις πρώτους/ες 130 υποψήφιους/ες (Κατηγορία Α:91, Κατηγορία B:26, Κατηγορία Γ:13) και οι υπόλοιπες 130 θέσεις (Κατηγορία Α:91, Κατηγορία B:26, Κατηγορία Γ:13) χαρακτηρίζονται ως επιλαχούσες για τα κενά που ενδεχομένως θα προκύψουν. Σε περίπτωση που σε μία κατηγορία δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός θέσεων, δύναται να καλυφθούν οι θέσεις από τις λοιπές κατηγορίες ή αντιστρόφως.

• Στο ΔΠΜΣ ΕΑΓ οι θέσεις θα καλυφθούν από τους/τις πρώτους/ες 250 υποψήφιους/ες και οι υπόλοιπες 250 θέσεις χαρακτηρίζονται ως επιλαχούσες για τα κενά που ενδεχομένως θα προκύψουν

• Στο ΔΠΜΣ ΠΣΑ οι θέσεις της κατηγορίας υποψηφίων που απασχολούνται στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης (ΥΠΕΘΑ) θα καλυφθούν από τους/ις πρώτους/ες 20 υποψήφιους/ες και οι υπόλοιπες 20 θέσεις χαρακτηρίζονται ως επιλαχούσες για τα κενά που ενδεχομένως θα προκύψουν. Εάν οι θέσεις της εν λόγω κατηγορίας δεν καλυφθούν θα διατεθούν στη γενική κατηγορία υποψηφίων.

• Οι αιτήσεις πέραν του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων που θα υποβληθούν στα υπόλοιπα προγράμματα σπουδών χαρακτηρίζονται ως επιλαχούσες.

• Tο Ε.Α.Π σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α’), με την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α’), με το άρθρο 7 του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α’), με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄), με το άρθρο 108 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄) καθώς και με την υπ’ αριθ. Φ.153/146145/Α5/20-09-2019 (ΦΕΚ 3557/Β’/2019), προσφέρει επιπλέον αριθμό παρεχόμενων θέσεων σε ποσοστό 5% στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για άτομα που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις.

• Γίνονται δεκτοί/ές στο σύνολό τους όσοι/όσες πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (Ν.3794/2009, ΦΕΚ 156/τ.Α’) και υποβάλλουν σχετική αίτηση σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής.

• Η προσφορά των νέων προγραμμάτων σπουδών ΑΤΜ, ΠΣΑ, PRETH προϋποθέτει την εισαγωγή τουλάχιστον 20 φοιτητών/τριών στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση μη προσφοράς ενός προγράμματος, οι υποψήφιοι/ες εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να εισαχθούν στο πρόγραμμα σε επόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος φοίτησης.

• Το διδακτικό υλικό παρέχεται σε έντυπη ή/και σε ψηφιακή μορφή.

• Οι οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εγγραφή υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eap.gr.

• Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εισαχθέντων/εισών και των απορριφθέντων/εισών ανά Πρόγραμμα. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει την 10η Ιουλίου 2024.

• Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τα ΠΜΣ ΑΣΚ και ΣΔΣ θα γίνει την 31η Ιανουαρίου 2025.

• Οι φοιτητές/ήτριες συμμετέχουν στις δαπάνες που συνδέονται με την εφαρμογή του συστήματος της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5094/2024.

• Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμετοχής και φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών.

• Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. απολυτήριο Λυκείου), όπως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής τους αιτήσεως.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο www.eap.gr, για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φοιτητών στο e-mail: info@eap.gr και στο τηλέφωνο: 2610 367 600.

Η άντληση των οδηγιών και των εντύπων για την επιλογή των υποψηφίων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου

Πάτρα, 17 Απριλίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καθηγητής, Ιωάννης Καλαβρουζιώτης