Σάββατο 18 Μαΐου 2024

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ?


Απαντώντας σε ερωτήματα γονέων

Το Σεπτέμβριο εκάστου σχολικού έτους διενεργούνται επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε σχολές ή Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν οι υποψήφιοι ΓΕΛ/ΕΠΑΛ, εφόσον, είτε εξαιτίας σοβαρού λόγου υγείας, είτε λόγω ψυχικής οδύνης συνεπεία θανάτου συγγενούς α ́ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β ́ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή, ο οποίος επήλθε εντός του μήνα που προηγείται του μήνα έναρξης των εξετάσεων και μέχρι τη λήξη αυτών, δεν έλαβαν μέρος ή διέκοψαν την εξέτασή τους σε ένα ή περισσότερα μαθήματα κατά τη διάρκεια της τακτικής εξεταστικής περιόδου.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι πέρσι (2023) το ΥΠΑΙΘΑ εξέδωσε τις σχετικές εγκυκλίους με επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις:
  • στις 19-09-23 για την οργάνωση και διεξαγωγή τους 👉 Πατήστε εδώ
  • στις 06-10-23 για τη δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας και την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου 👉 Πατήστε εδώ