Παρασκευή 17 Μαΐου 2024

17-05-24 ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 14:05

✔  την Παρασκευή 16-05-24

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΙΣ 14:05 ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΝ 
ΕΑΝ Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΕΠΑΡΚΗΣ
ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ