Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

ERASMUS+ ΠΡΑΓΑ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Την Παρασκευή 01-03-24 και ώρα 20:30 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση γονέων μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ της Πράγας στο webex https://minedu-secondary2.webex.com/meet/lhlinkova

κα Λίβια Χλίνκοβα