Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Σ.Ε.Π.)Σε συνέχεια των με αριθ. πρωτ. 701/15-01-2024 και 1440/24-01-2024 εγγράφων μας, σας υπενθυμίζουμε τις ακόλουθες δράσεις στο πλαίσιο των δράσεων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) κατά το σχολικό έτος 2023-24:
  • την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 09.00 θα πραγματοποιηθεί η έναρξη των διαδικτυακών παρουσιάσεων Σχολών/Τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
  • την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024 και ώρες 09.00-12.00 θα λάβουν χώρα οι διαδικτυακές παρουσιάσεις Σχολών/Τμημάτων της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) και
  • την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12.30 θα ξεκινήσει η διαδικτυακή παρουσίαση των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Μακεδονίας.