Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2024

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: ΝΙΚΑΙΑ – ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΜΙΛΑΝΟ


Παρακαλούμε τους γονείς, των μαθητών που θα μεταβούν στην Μασσαλία, να διαβάσουν προσεκτικά το ενημερωτικό σημείωμα για την εκδρομή όπως μας δόθηκε από το τουριστικό γραφείο το οποίο ανάλαβε την μετακίνηση.