Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ… Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ»

👉  Επιστημονικό Συνέδριο «Διεκδικώντας τα αυτονόητα… Ο ρόλος της Συμβουλευτικής»

Η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.) σε συνεργασία με την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης ενημερώνει την επιστημονική κοινότητα ότι το ετήσιο επιστημονικό συνέδριό της θα πραγματοποιηθεί 5-7 Απριλίου 2024 στους χώρους της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης, Μαρίνου Αντύπα 54, 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης με θέμα:

«Διεκδικώντας τα αυτονόητα… Ο ρόλος της Συμβουλευτικής»


Το Συνέδριο έχει ως στόχο να αναδείξει τον ρόλο της Συμβουλευτικής και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην κοινωνία σήμερα.


Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες:
• Εργασιακά δικαιώματα και Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
• Συμβουλευτική Ανέργων: Απώλεια εργασίας, Ανεργία, Επίλυση Προβλημάτων
• Ψηφιακή Εργασία και Ψηφιακοί Νομάδες
• Κοινωνική Δικαιοσύνη και ο ρόλος της Συμβουλευτικής
• Συμβουλευτική και Αναζήτηση Νοήματος
• Ασφάλεια-Επισφάλεια και Ανασφάλεια: το ζητούμενο;
• Επαγγελματικές Επιλογές και Αδιέξοδα
• Σχέσεις Εργοδοτών-Εργαζομένων
• Εργασία και Προσωπική Ζωή
• Ευέλικτες σχέσεις εργασίας
• Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία: νέα δεδομένα.
• Η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός στην Εκπαίδευση: Άλλο ένα αυτονόητο προς διεκδίκηση!
• Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή
• Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας ως εργαλείο Σ.Ε.Π.
• Σύγχρονες διατροφικές τάσεις και ο ρόλος της Επιστήμης Τροφίμων και του Μάρκετινγκ
• Κλιματική αλλαγή και περιβαλλοντικά επαγγέλματα

Επισημαίνεται ότι οι εργασίες που θα παρουσιαστούν και θα δημοσιευτούν στα Πρακτικά θα πρέπει να αφορούν αδημοσίευτες έρευνες και πρακτικές.

Πρόσκληση Εργασιών-Υποβολή Περίληψης
Όσοι επιθυμούν να μετέχουν ως εισηγητές στο Επιστημονικό Συνέδριο της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. θα πρέπει να υποβάλλουν προς κρίση στην Επιστημονική Επιτροπή τίτλο και περίληψη πρότασης έκτασης τουλάχιστον 750 λέξεων. Η περίληψη της εργασίας θα σταλεί με e-mail στη διεύθυνση elesyp@gmail.com μέχρι τις 3/3/2024 και θα πρέπει, εκτός των άλλων, να περιλαμβάνει ‘Όνομα, Επώνυμο, Ιδιότητα, Στοιχεία επικοινωνίας των συγγραφέων.

Κόστος συμμετοχής: Η συμμετοχή και παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου είναι ελεύθερη. Για τους ομιλητές η δημοσίευση της εισήγησης/άρθρου στα Πρακτικά ορίζεται στα 40 ευρώ, ενώ για τους ομιλητές/μέλη της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. τα οποία είναι ταμειακώς εντάξει για το 2024 η δημοσίευση είναι 20 ευρώ. Για την δημοσίευση της εισήγησης/άρθρου στα Πρακτικά θα πρέπει να έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες συγγραφής που προβλέπονται: http://www.elesyp.gr/images/odigies-suggrafis-arthrwn.pdf).