Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΑΛΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΤΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Την Δευτέρα 31-07-23 συναντήθηκαν στην Σχολική Βιβλιοθήκη του σχολείου εκπαιδευτικοί και πρώην μαθητές που είχαν λάβει μέρος στο Erasmus+ με τίτλο "Integrated Services for Active Ageing jobs and innovative entrepreneurship 2018-1-EL01-KA102-047553".

Με χαρά λοιπόν υποδεχθήκαμε την Κατερίνα Κουρουτζιούδη και τον Στέφανο Στεργίου που σήμερα είναι φοιτητές πλέον!!

Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί κα Γεωργία Γροζτίδου, κα Μαίρη Τρυφινοπούλου, κα Χρυσούλα Αντωνιάδου, κα Ζωή Μπέλλη, κ.Λευτέρης Ναθαναηλίδης και κ.Γιάννης Βιόπουλος συγκεντρώθηκαν για την παραγωγή ψηφιακού υλικού. 

Το ψηφιακό αυτό υλικό (video, φωτογραφίες και κείμενα) θα τεθεί υπόψη του ΙΚΥ ώστε να αξιοποιηθεί στην επικείμενη βράβευση του σχολείου μας με το 2023 European Innovative Teaching Award, μετά από προ-επιλογή του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.


Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε για α) τα κείμενα, β) τα video και τέλος γ) τις φωτογραφίες που παρήχθησαν.

Τα European Innovative Teaching Awards ξεκίνησαν από 2021 και είναι μια ετήσια πρωτοβουλία μέσω της οποίας παρουσιάζονται εξαιρετικές διδακτικές πρακτικές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και αναγνωρίζεται το έργο των εκπαιδευτικών και των σχολείων τους που συμμετέχουν σε έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας. για περισσότερα 👉 κάντε click εδώα) τα κείμενα 

α.1) Γιάννης Βιόπουλος 1/2

Γεια σας είμαστε από το 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου, ένα Επαγγελματικό Σχολείο που προσφέρει επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στη Δυτική Θεσσαλονίκη το Δυτικό μέρος της πόλης μας και ένα σχόλιο ταυτόχρονα εξωστρεφές, ένας οργανισμός που επιδιώκει μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων να δώσει στους μαθητές του πραγματικές δεξιότητες, χρήσιμες δεξιότητες στη σύγχρονη επαγγελματική ζωή.

Προσπαθούμε να υλοποιούμε, με τη βοήθεια του ΙΚΥ, ποιοτικά τα προγράμματα Erasmus όπως αποδεικνύει και η πρόσφατη διαπίστευση που μας χορηγήθηκε από την εθνική μας μονάδα.

Hello, we are from the 2nd EPAL Evosmou, a Vocational School that offers professional education and training in Western Thessaloniki, the Western part of our city and a comment at the same time extroverted, an organization that seeks through European programs to give its students real skills, useful skills in modern working life.

We try to implement, with the help of IKY, quality Erasmus programs as evidenced by the recent accreditation granted to us by our national unit.


α.2) Μαίρη Τρυφινοπούλου

Η τοποθέτηση στην Αγγλία υλοποιήθηκε από 30 μαθητές σε δύο ροές. Τη ροή των τεχνικών και τη ροή της υγείας. Οι επαγγελματικές δραστηριότητες της πρώτης ροής έλαβαν χώρα στο Πλύμουθ ενώ της δεύτερης το Πόρτσμουθ. Οι μαθητές μέσω σεμιναρίων και workshops ασκήθηκαν σε αρχικές επαγγελματικές δεξιότητες σε πανεπιστήμια, οίκους ευγηρίας και νοσοκομεία.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να έρθουν σε επαφή με το πρωτοπόρο εθνικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου και κυρίως την πληθυσμιακή ομάδα της τρίτης ηλικίας.

The placement in England was implemented by 30 students in two streams. The flow of technicians and the flow of health. The business activities of the first stream took place in Plymouth while the second stream took place in Portsmouth. Through seminars and workshops, the students practiced basic professional skills in universities, nursing homes and hospitals.

This resulted in them coming into contact with the UK's pioneering national system and particularly the elderly population.


α.3) Κατερίνα Κουρουτζιούδη

Σαν μαθήτρια της ειδικότητας της νοσηλευτικής, συμμετείχα στο πρόγραμμα Erasmus στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί είχα τη δυνατότητα να εμπλακώ σε διαδικασίες εφαρμογής τηλεμετρίας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη των ατόμων της τρίτης ηλικίας. Αυτό με βοήθησε να αποκτήσω καινοτόμες τεχνικές δεξιότητες.

I participated in the Erasmus program in the United Kingdom. There I had the opportunity to get involved in telemetry implementation procedures in the primary care of the elderly.This helped me to acquire innovative technical skills.

α.4) Στέφανος Στεργίου

Συμμετείχα κι εγώ στο πρόγραμμα Erasmus με τη ροή των τεχνικών ειδικοτήτων και είχα την ευκαιρία να γνωρίσω και να εφαρμόσω μεθόδους ψηφιακής τεχνολογίας στον τομέα της υγείας και να συνεργαστώ με επαγγελματίες του χώρου.

I also participated in the Erasmus program with the stream of technical specializations and I had the opportunity to know and apply digital technology methods in the health sector and collaborate with professionals in the field.

α.5) Γεωργία Γροζτίδου

Για τη διάχυση και εμπέδωση των καινοτόμων πρακτικών και τεχνικών δεξιοτήτων από τους μαθητές μας, πραγματοποιήθηκαν μία σειρά από δράσεις. Οι δράσεις αυτές χαρακτηρίστηκαν με τον τίτλο «Point of Care» και εντάσσονται στα πλαίσια του Silver Economy.

Εξαιτίας των δράσεων αυτών βραβευθήκαμε με το χρυσό βραβείο από τα Healthcare Business Awards το 2019 και είμαστε υπερήφανοι για αυτό το λόγο.

For the dissemination and consolidation of innovative practices and technical skills by our students, a series of actions were carried out. These actions were characterized with the title Point of Care and are part of the Silver Economy.

Because of these actions we were awarded the gold award by the Healthcare Business Awards in 2019 and we are proud of this.


α.6) Γιάννης Βιόπουλος 2/2

Η βράβευση θεωρούμε ότι επιβραβεύει το σχολείο μας για την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού ποιοτικού προγράμματος στο εξωτερικό.

Υποστηρίξαμε τη δράση με ένα blog, ασκήσαμε τους μαθητές μας στο να εμπεδώσουν τις δεξιότητες τους στο Δ' ΚΑΠΗ, προβάλλαμε τις δράσεις μας μέσω του European School Radio, προβάλλαμε τις δράσεις μας στην τηλεόρασητης ΕΡΤ3 και στο Δ' ΚΑΠΗ Ευόσμου.

Από του χρόνου, στο σχολείο μας θα λειτουργεί τμήμα ένταξης, ένα από τα μοναδικά στην πόλη της Θεσσαλονίκης και όλα αυτά σε συνεργασία με το Εργαστηριακό Κέντρο Ευόσμου με το οποίο συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος.

We consider the award to reward our school for the implementation of a quality educational program abroad.

We supported the action with a blog, we trained our students to consolidate their skills in the 4th Center for Open Protection of the Elderly, we broadcast our actions through European School Radio, we aired our actions on ERT3 television and on 4th Center for Open Protection of the Elderly Evosmou.

From next year, our school will have an integration department, one of the only ones in the city of Thessaloniki and all this in collaboration with the Evosmos Laboratory Center with which we collaborate in the framework of the school curriculum.

β) τα video

β.1) το "κανονικό" video

β.2) το "back stage" video


γ) τις φωτογραφίες  
κα Γ.Γροζτίδου, Κ.Κουρουτζιούδη, κ.Λ.Ναθαναηλίδης, Στ.Στεργίου, κα Χρ.Αντωνιάδου, κα Μ.Τρυφινοπούλου, κα Ζ.Μπέλλη και κ.Γ.Βιόπουλος