Τρίτη 1 Αυγούστου 2023

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ


To 2o EΠΑ.Λ. Ευόσμου έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του, στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης "Τάξης Μαθητείας" (ΠΣ), προτείνοντας την λειτουργία Τμημάτων Μαθητείας κατά το σχολικό έτος 2023-24 (φάση Η΄) στις παρακάτω οκτώ (08) ειδικότητες:
  1. Αισθητικής Τέχνης
  2. Β. Βρεφονηπιοκόμων
  3. Β. Ιατρικών - Βιολογικών Εργαστηρίων
  4. Β. Νοσηλευτή
  5. Β. Οδοντοτεχνίτη
  6. Κομμωτικής Τέχνης
  7. Τεχνικός Ηλεκτρονικών & Υπολογιστικών συστημάτων, εγκαταστάσεων, δικτύων και τηλεπικοινωνιών
  8. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Εάν το αντικείμενο ενασχόλησής σας εμπεριέχει μία από τις παραπάνω ειδικότητες, παρακαλούμε πολύ να δηλώσετε την πρόθεσή σας στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης "Τάξης Μαθητείας" ( https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ ), ώστε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας για το σχολικό έτος 2023-2024, και να προσφέρετε θέση/θέσεις μαθητείας σε αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ..

Περισσότερες Πληροφορίες
Το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας απευθύνεται σε κατόχους απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. και περιλαμβάνει Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο και Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας.

Στο Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο που αφορά τις επιχειρήσεις, μπαίνετε στο πεδίο "Διεπαφή Επιχειρήσεων" και συμπληρώνετε την Αίτηση για τη θέση / τις θέσεις που μπορείτε να διαθέσετε ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή στην επιχείρησή σας. ( https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ ).
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο: «Ενημερωτικό σημείωμα για Ιδιώτες περιόδου 2023-24» .

Η ηλεκτρονική καταχώριση για διάθεση ελεύθερων θέσεων μαθητείας στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας 2023-2024 από φορείς του Ιδιωτικού Τομέα θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 03/09/2023 και ώρα 23:59.

Η ηλεκτρονική καταχώριση δεσμευμένων θέσεων θα συνεχιστεί υπό προϋποθέσεις μέχρι και την λήξη των εγγραφών των μαθητευομένων. Αναρτημένος αναλυτικός «Οδηγός για την υποβολή θέσεων Μαθητείας».

Κάθε ελεύθερος επαγγελματίας ή επιχείρηση που επιθυμεί να προσφέρει θέσεις Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας 2023-2024, θα πρέπει αρχικά να συνδεθεί στο Πληροφορικό Σύστημα Διαχείρισης “Tάξης Μαθητείας”.

Η σύνδεση μπορεί να γίνει με δύο εναλλακτικούς τρόπους:

1. μέσω των κωδικών TaxisNet της επιχείρησης/εργοδότη
2. μέσω των κωδικών TaxisNet κάποιου αρμόδιου υπαλλήλου.

Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Helpdesk: Τηλ. 2610 960361, e-mail επικοινωνίας: e-mathiteia@sch.gr , για να ορίσετε τα στοιχεία (ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο) του αρμόδιου υπαλλήλου που θα συνδέεται πλέον με τα δικά του στοιχεία και θα εισάγει τις θέσεις μαθητείας εκ μέρους της επιχείρησης.

Οι φορείς του Ιδιωτικού Τομέα μπορούν να κατεβάζουν το έγγραφο «Βεβαίωση δεσμευμένης θέσης» μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα, εφόσον έχει καταχωρηθεί η δεσμευμένη θέση.

Το Πρόγραμμα δύναται να πραγματοποιείται από 1η Οκτωβρίου έως την 31η Αυγούστου εκάστου έτους με διάρκεια 156 εργάσιμων ημερών (για να θεωρηθεί το πρόγραμμα ολοκληρωμένο), συμπεριλαμβανομένων των 12 ημερών κανονικής άδειας. Το πρόγραμμα τριάντα δύο ( 32 ) ωρών εβδομαδιαίως είναι επιμερισμένο σε τέσσερις ( 4 ) ημέρες, οκτώ ( 8 ) ώρες την ημέρα, εξαιρουμένων των εβδομάδων που περιλαμβάνουν επίσημες αργίες και του χρονικού διαστήματος που ο εργοδότης παραμένει κλειστός. Επισημαίνεται ότι η χορήγηση των κανονικών αδειών (12 εργάσιμες ημέρες) είναι υποχρεωτική μέχρι τη λήξη της σύμβασης μαθητείας ή των αναλογικών αδειών μέχρι τη διακοπή της σύμβασης. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του «Μεταλυκειακού έτους-Τάξη μαθητείας».

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων ορίζεται στο ενενήντα πέντε τοις εκατό ( 95% ) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ήτοι 33.10€ ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο υπουργείο.

Η Μαθητεία αποφέρει οφέλη τόσο στους μαθητευόμενους όσο και στις επιχειρήσεις. Οι μαθητευόμενοι αποκτούν σημαντική εργασιακή εμπειρία, ενώ παράλληλα οι επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό που αποτελεί το μέλλον του τόπου και να παρέχουν τις γνώσεις και δεξιότητες που έχει ανάγκη η αγορά εργασίας, ανά επαγγελματική δραστηριότητα.

Παρακαλούμε, επειδή ο Αύγουστος είναι μήνας διακοπών, να προχωρήσετε άμεσα στην συμπλήρωση της Αίτησης, ούτως ώστε να μπορέσει η Μαθητεία να ενεργοποιηθεί.