Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΙΕΚ: ΤΑ 6 ΔΙΕΚ ΤΟΥ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕ ΤΙΣ 7 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣΗ φοίτηση στα αγροτικά ΙΕΚ περιλαμβάνει θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση τεσσάρων εξαμήνων

Με επτά ειδικότητες θα λειτουργήσουν και φέτος τα έξι Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στα οποία μπορούν να σπουδάσουν απόφοιτοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) και κάτοχοι ισότιμων τίτλων, υποβάλλοντας υποβάλλουν αίτηση ή παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο ΔΙΕΚ ως υποψήφιοι μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων.

Η φοίτηση στα αγροτικά ΙΕΚ περιλαμβάνει θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση τεσσάρων εξαμήνων, καθώς και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης. Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται και εποπτεύεται από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Να σημειωθεί ότι οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ συναφών τομέων κατατάσσονται στο Γ' εξάμηνο των αντίστοιχων ειδικοτήτων.

Οι ειδικότητες

Οι επτά ειδικότητες των έξι ΔΙΕΚ έχουν ως εξής:

Τεχνικός Κηποτεχνικών Εφαρμογών και Έργων Πρασίνου στο ΙΕΚ Αττικής – Κτήμα Αμαρουσίου

Το ΙΕΚ βρίσκεται στην καρδιά του αττικού αστικού κέντρου, στο Κτήμα Συγγρού στο Μαρούσι. Σε ένα δενδρόφυτο αγρόκτημα έκτασης 1.000 στρεμμάτων, με ποικιλομορφία βλάστησης και καλλιεργούμενων φυτικών ειδών όπως φιστικιές, ελιές, μουριές, αμπελώνες, περιλαμβάνονται επίσης εγκαταστάσεις όπως αγροκήπιο ενός στρέμματος, θερμοκήπιο, υδρόκηπος, σύστημα κάθετης φύτευσης και πράσινου δώματος κ.ά.

Τεχνικός Θερμοκηπίων και Καλλιεργειών υπό κάλυψη στο ΙΕΚ Ηρακλείου – Γεωργική Σχολή Μεσσαράς Κρήτης

Το ΙΕΚ λειτουργεί στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις της ιστορικής Γεωργικής Σχολής της Μεσσαράς, στις οποίες λειτουργούν θερμοκήπια και μονάδες υδροπονικής καλλιέργειας. Εκεί, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται και καταρτίζονται σε σύγχρονες μεθόδους και εξοπλισμούς, για την κατασκευή, συντήρηση και ανανέωση των θερμοκηπίων, καθώς και την παραγωγή αγροτικών προϊόντων θερμοκηπίου.

Τεχνικός Γαλακτοκομίας – Τυροκόμος στο ΙΕΚ Ιωαννίνων – Γαλακτοκομική Σχολή

Στις εγκαταστάσεις της ιστορικής Γαλακτοκομικής Σχολής στον Κατσικά Ιωαννίνων, από όπου έχουν αποφοιτήσει περισσότεροι από 2.000 τεχνίτες τυροκομίας, το ΙΕΚ διαθέτει και λειτουργεί σύγχρονες δομές εκπαίδευσης και ένα πρότυπο τυροκομείο.

Τεχνικός Αμπελουργίας και Οινολογίας στο ΙΕΚ Κορίνθου- Γεωργική Σχολή Νεμέας

Στις παρυφές της πόλης της Νεμέας, στο κέντρο μιας από τις μεγαλύτερες αμπελουργικές ζώνες της χώρας, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη ζώνη Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και είναι διάσημη για τον ερυθρό οίνο της, που παράγεται από την τοπική ποικιλία «Αγιωργίτικο», το ΙΕΚ διαθέτει αμπελώνα πέντε στρεμμάτων, ένα σύγχρονο οινοποιείο και ένα πλήρως εξοπλισμένο οινολογικό εργαστήριο στο οποίο πραγματοποιούνται όλες οι βασικές οινολογικές αναλύσεις.

Τεχνικός Ξυλογλυπτικής και Εφαρμογές σε ξύλινες κατασκευές στο ΙΕΚ Τρικάλων – Ξυλογλυπτική Σχολή Καλαμπάκας

Η μοναδική δημόσια Ξυλογλυπτική Σχολή της χώρας, το ΙΕΚ Τρικάλων στην Καλαμπάκα, συμβάλλει αποφασιστικά στη συνέχιση της μακραίωνης παράδοσης στην εκκλησιαστική, λαϊκή, ναυτική, ποιμενική και νεοελληνική αστική ξυλογλυπτική τέχνη.

Τεχνικός Συντήρησης και Επισκευής γεωργικών μηχανήματων στο ΙΕΚ Λάρισας – Αβερώφειος Γεωργική Σχολή

Οι σπουδαστές της ειδικότητας «Τεχνικός συντήρησης και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων» εκπαιδεύονται στις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, για να είναι σε θέση να απασχοληθούν στη συναρμολόγηση, κατασκευή και επισκευή γεωργικών μηχανημάτων και των ηλεκτρονικών τους μερών, αλλά και στη χρήση των διαγνωστικών συσκευών που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό βλαβών σε γεωργικούς ελκυστήρες και μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση γεωργικών εργασιών, τόσο στη φυτική όσο και στη ζωική παραγωγή.

Διαχειριστής Συστημάτων Εκτροφής αγροτικών ζώων στο ΙΕΚ Λάρισας – Αβερώφειος Γεωργική Σχολή

Οι σπουδαστές της ειδικότητας «Διαχειριστής συστημάτων εκτροφής αγροτικών ζώων» εξειδικεύονται στην εκμάθηση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και καινοτόμων επιχειρηματικών προτύπων για την παραγωγή ασφαλών προϊόντων ζωικής παραγωγής, με γνώμονα τον σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος, την ευζωία των αγροτικών ζώων και τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή.