Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ Δ.Ι.Ε.Κ. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ.