Σάββατο 15 Ιουλίου 2023

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ: Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 17-07-23 ΣΤΙΣ 24:00


Οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ. και Π.Μ.Δ) έτους 2023 έχουν ξεκινήσει από την Παρασκευή 07-07-23, στις 13:00 μ.μ.

Μέχρι σήμερα Σαββάτο 15-07-23 έχουν:
  • οριστικοποιήσει το Μηχανογραφικό τους 106 υποψήφιοί μας
  • δεν το έχουν οριστικοποιήσει 14 
  • παραμένουν χωρίς Μηχανογραφικό 30
Υπενθυμίζουμε ότι:
  • το σχολείο μας θα είναι ανοικτό από τις 08:30 π.μ. έως τις 13:45 μ.μ. την Δευτέρα 17-07-23 (αποκλειστικά και μόνο για τα Μηχανογραφικά), σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας
  • η διαδικασία ολοκληρώνεται την Δευτέρα 17-07-23 στις 24:00 μ.μ.