Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ


Η οριστική εγγραφή (επιβεβαίωση) ολοκληρώνεται μόνο με την φυσική παρουσία των γονέων, οι οποίοι θα προσκομίσουν διά ζώσης όλα όσα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση, στην Γραμματεία του σχολείου μέχρι την Παρασκευή 08-09-23.

 Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή στο σχολείο θα πρέπει οι κηδεμόνες:

Α/ Να κατεβάσουν και να μελετήσουν όλα τα απαιτούμενα έντυπα δικαιολογητικά 
 • Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ 2 ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ 👉click εδώ έντυπο 1  μαζί με το έντυπο 1 υποχρεωτικά και συνοδευτικά θα προσκομιστεί και η  εκτύπωση της επιτυχούς ηλεκτρονικής κατάθεσης της αίτησης 👉click εδώ για να δείτε ένα παράδειγμα
 • ★ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΤΆΞΕΙΣ 👉click εδώ έντυπο 2 
 • Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2 ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ 👉click εδώ έντυπο 3 
 •  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΕΡΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ 👉click εδώ έντυπο 4
 • ΑΤΟΜΙΚΌ ΔΕΛΤΊΟ ΥΓΕΊΑΣ ΜΑΘΗΤΉ/ΤΡΙΑΣ Α.Δ.Υ.Μ (ΑΠΌ ΠΑΘΟΛΌΓΟ, ΚΑΡΔΙΟΛΌΓΟ Ή ΓΕΝΙΚΉΣ ΙΑΤΡΙΚΉΣ 👉click εδώ έντυπο 5
 • ΕΙΔΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΉ ΣΤΑ Β-ΥΓ-1, Β-ΥΓ-2, Β-ΥΓ-3, Β-ΥΓ-4 ΚΑΙ Β-ΥΓ-5 👉click εδώ έντυπο 6
 • ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌΣ ΔΕΗ Ή ΟΤΕ Ή ΆΛΛΗ ΔΕΚΟ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ * ΟΙ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

 • ΚατΑλληλος τίτλος σπουδών

 • Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας κηδεμόνα  Ή Διαβατηρίου- άδεια παραμονής για αλλοδαπούς

 • Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο (Για αλλοδαπούς)

 • ΙΑΤΡΙΚΉ ΓΝΩΜΆΤΕΥΣΗ – ΒΕΒΑΊΩΣΗ (ΓΙΑ ΤΥΧΌΝ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΥΓΕΊΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

 • Βεβαίωση-Γνωμάτευση Ε.Μ.Δ. (Πιστοποίηση για προφορική ή γραπτή εξέταση για μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες).

Όπου υπάρχει  τα δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά για όλους
Όπου υπάρχει  τα δικαιολογητικά είναι απαραίτητα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

Β/ Να τα εκτυπώσουν 

Γ/ Να τα συμπληρώσουν 

Δ/ Να τα προσκομίσουν υπογεγραμμένα στην Γραμματεία του 2ου ΕΠΑΛ Ευόσμου από 08:45 έως 13:00, οι διαθέσιμες ημέρες είναι δεκατέσσερις (14) και είναι οι εξής:
  1. Πέμπτη, 13-07-23 μόνο για την Β΄τάξη
  2. Πέμπτη, 20-07-23 για όλες τις τάξεις 
  3. Πέμπτη, 27-07-23 για όλες τις τάξεις 
  4. Πέμπτη, 03-08-23 για όλες τις τάξεις 
  5. Πέμπτη, 10-08-23 για όλες τις τάξεις 
  6. Πέμπτη, 17-08-23 για όλες τις τάξεις 
  7. Πέμπτη, 24-08-23 για όλες τις τάξεις 
  8. Πέμπτη, 31-08-23 για όλες τις τάξεις 
  9. Παρασκευή, 01-09-23 για όλες τις τάξεις 
  10. Δευτέρα, 04-09-23 για όλες τις τάξεις 
  11. Τρίτη, 05-09-23 για όλες τις τάξεις 
  12. Τετάρτη, 06-09-23 για όλες τις τάξεις 
  13. Πέμπτη, 07-09-23 για όλες τις τάξεις 
  14. Παρασκευή, 08-09-23 για όλες τις τάξεις 

📌Προσοχή: ενημερώνουμε πως εάν οι γονείς ΔΕΝ προσκομίσουν τα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας, τότε με ευθύνη τους δεν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία έως τις 08-09-23. 

📌Σε αυτήν την περίπτωση η θέση θα θεωρηθεί κενή και το σχολείο θα προχωρήσει σε μετεγγραφή για την κάλυψή της.  ,