Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

ERASMUS+KA2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ


Αύριο Παρασκευή 01-04-22 οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Γαλλίας να συγκεντρωθούν μετά το διάλειμμα της 5ης ώρας έξω από τα γραφεία των καθηγητών έχοντας μαζί τους τα έγγραφα που οφείλουν και τις εργασίες τούς στην τελική τους μορφή.
κα Παρασκευή Λαζαριώτου