Τρίτη 8 Μαρτίου 2022

ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 
Οι υποψήφιοι/ες που πρόκειται να εξεταστούν από τις αρμόδιες Επιτροπές Ψυχομετρικών Δοκιμασιών (Α΄ και Β΄) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οφείλουν την πρώτη και τη δεύτερη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων (ψυχομετρικές δοκιμασίες) να παρουσιαστούν στις εγκαταστάσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, οδός Μοναστηρίου 326 και ώρα 07:30΄. 
Οι υποψήφιοι/ες που πρόκειται να εξεταστούν από τις αρμόδιες Επιτροπές Ψυχομετρικών Δοκιμασιών (Α΄, Β΄ και Γ΄) με έδρα την Αθήνα, οφείλουν την πρώτη και τη δεύτερη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων (ψυχομετρικές δοκιμασίες), να παρουσιαστούν στην Αστυνομική Ακαδημία, Λ. Θρακομακεδόνων 101 – Αχαρνές και ώρα 07:30΄. 

Οι υποψήφιοι/ες που κρίθηκαν ικανοί/ές από τις Α΄, Β΄ και Γ΄ Επιτροπές Ψυχομετρικών Δοκιμασιών Αθηνών, (έπειτα από τις δύο μέρες των ψυχομετρικών δοκιμασιών), θα παρουσιαστούν την τρίτη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, Πειραιώς 153, Πετράλωνα, την 07:30΄ ώρα για υγειονομικές εξετάσεις, που πρόκειται να διενεργηθούν από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης Αθηνών.

Οι υποψήφιοι/ες που κρίθηκαν ικανοί/ές από τις Α΄ και Β΄ Επιτροπές Ψυχομετρικών Δοκιμασιών Θεσσαλονίκης, (έπειτα από τις δύο μέρες των ψυχομετρικών δοκιμασιών), θα παρουσιαστούν την τρίτη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων στο Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης, οδός Μοναστηρίου 326, την 07:30΄ ώρα για υγειονομικές εξετάσεις, που πρόκειται να διενεργηθούν από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης Θεσσαλονίκης.

Οι αθλητικές δοκιμασίες για όλους/ες τους/ις υποψήφιους/ες θα διενεργηθούν την τέταρτη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων και θα αρχίζουν την 07:45΄ ώρα για μεν τους/ις εξεταζόμενου/ες στην Αθήνα, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σταδίου Νέας Ιωνίας, Ομορφοκκλησιάς, Νέα Ιωνία, για δε τους/ις εξεταζόμενους/ες στη Θεσσαλονίκη στο Δημοτικό Στάδιο του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης «Κωνσταντίνος Καραμανλής», οδός Θερμαϊκού με προέκταση 28ης Οκτωβρίου, περιοχή Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης.

ΑΔΑ: ΨΡ3746ΜΤΛΒ-6Μ1 – «Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων διαγωνισμού 2022 για τις Αστυνομικές Σχολές με το σύστημα των γενικών πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».


Δείτε το σχετικό έγγραφο με τα ονόματα των υποψηφίων και τις ημέρες παρουσίασης στις προκαταρκτικές εξετάσεις.