Σάββατο 26 Μαρτίου 2022

ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2006 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ 31-03-22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ 31-03-22
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΕΝΝΘΗΘΕΝΤΕΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2006
ανάλογες ανακοινώσεις έχουν εκδώσει όλοι οι δήμοι