Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022

ΝΑ ΜΗΔΕΝΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛΕΥΟΣΜΟΥ
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ

Με στόχο να μηδενίσουμε τις ζημιές, παρακαλούμε τους συμμαθητές μας του 2ου ΕΠΑΛ Ευόσμου να διαβάσουν προσεκτικά αυτές τις 2 αφίσες.

οι μαθητές του Εσπερινού ΕΠΑΛ Ευόσμου