Τρίτη 15 Μαρτίου 2022

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ, ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

👉 Την Τρίτη 15-03-22 οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γ-ΤΟΥΡ αφού ενημερώθηκαν από τις καθηγήτριες κα Α.Χατζηνώτα, κα Αν.Δημοπούλου και κα Ι.Βασιλά συζήτησαν το θέμα του σχολικού εκφοβισμού και της βίας. 

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο γεγονός πως αποδέκτες της βίας γίνονται πολλές φορές οι μαθητές που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών. Διότι η αύξηση του αριθμού τους δημιουργεί λανθασμένες στερεοτυπικές αντιλήψεις βασισμένες στον ρατσισμό που γεννά η αμάθεια. 

 κα Ανθή Χατζηνώτα