Τρίτη 29 Μαρτίου 2022

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2022

👉 Ενημέρωση για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 Ανάδειξη της σημασίας της ευρωπαϊκής νεολαίας για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος – πιο πράσινου, πιο περιεκτικού και ψηφιακού

Το έτος 2022 έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό έτος Νεολαίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού Εφαρμογής και Παρακολούθησης του έργου δημιούργησε την επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού έτους Νεολαίας 2022 για τη χώρα μας. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα γίνεται μέσω του συνδέσμου:

https://www.youthdialogue.gr/european-youth-year-2022/

Πρόκειται για έναν ιστότοπο που φιλοδοξεί να αποτελέσει κομβικό σημείο αναφοράς με στόχο την ενημέρωση των νέων για τις εκδηλώσεις, τις δραστηριότητες, καθώς και πάσης φύσης θέματα που αφορούν στο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022. Στις ενότητές του φιλοξενούνται νέα, ανακοινώσεις και προσκλήσεις για εκδηλώσεις και δράσεις, δελτία τύπου και προκηρύξεις, καθώς και πλήθος άλλων χρήσιμων πληροφοριών οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο για την ενεργή συμμετοχή των νέων στο Ευρωπαϊκό έτος Νεολαίας 2022. 

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του ΥΠΑΙΘ, διά μέσου της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού, Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Έργου, καλεί τους Διευθυντές των Λυκείων της χώρας, να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας για τις δράσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, ενημερώνοντας παράλληλα τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των σχολικών μονάδων. 

Τέλος, στην περίπτωση υλοποίησης κάποιας σχετικής δράσης από μέρους τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν, μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας, στην Επιτροπή γι α περισσότερες λεπτομέρειες.

Διαβάστε το έγγραφο

Πηγή άρθρου: ΔΔΕ Φλώρινας

 

Ενημέρωση για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 Ανάδειξη της σημασίας της ευρωπαϊκής νεολαίας για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος – πιο πράσινου, πιο περιεκτικού και ψηφιακού 26 Μαρτίου, 2022 - από ΔΔΕ Φλώρινας | Τμήμα Ε' Εκπαιδευτικών Θεμάτων Έγγραφο Φ10α/33909/Δ4/24-03-2022 του Υπουργείου Παιδείας Το έτος 2022 έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό έτος Νεολαίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού Εφαρμογής και Παρακολούθησης του έργου δημιούργησε την επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού έτους Νεολαίας 2022 για τη χώρα μας. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα γίνεται μέσω του συνδέσμου:www.youthdialogue.gr/european-youth-year-2022/ Πρόκειται για έναν ιστότοπο που φιλοδοξεί να αποτελέσει κομβικό σημείο αναφοράς με στόχο την ενημέρωση των νέων για τις εκδηλώσεις, τις δραστηριότητες, καθώς και πάσης φύσης θέματα που αφορούν στο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022. Στις ενότητές του φιλοξενούνται νέα, ανακοινώσεις και προσκλήσεις για εκδηλώσεις και δράσεις, δελτία τύπου και προκηρύξεις, καθώς και πλήθος άλλων χρήσιμων πληροφοριών οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο για την ενεργή συμμετοχή των νέων στο Ευρωπαϊκό έτος Νεολαίας 2022. Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του ΥΠΑΙΘ, διά μέσου της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού, Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Έργου, καλεί τους Διευθυντές των Λυκείων της χώρας, να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας για τις δράσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, ενημερώνοντας παράλληλα τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των σχολικών μονάδων. Τέλος, στην περίπτωση υλοποίησης κάποιας σχετικής δράσης από μέρους τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν, μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας, στην Επιτροπή γι α περισσότερες λεπτομέρειες. Διαβάστε το έγγραφο

Πηγή άρθρου: ΔΔΕ Φλώρινας