Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΤΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΝΟΥΣΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ


Την Παρασκευή 04-03-22, στις 14:30, πραγματοποιήθηκε ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου στην διαχείριση κρίσεων και στην αντιμετώπιση παρεκκλινουσών  συμπεριφορών μαθητών και εφήβων. Εισηγήτρια ήταν η κα Σοφία Κυπριανίδου, του φορέα "Αντιγόνη" με επιμέλεια της κας Παρασκευής Λαζαριώτου, της κας Γεωργίας Λιάκα και της κας Ζωής Καραγώγου. 

Από την παρουσίαση και την συζήτηση μεταξύ των εκπαιδευτικών προέκυψαν τα εξής: 

  • Ο ρόλος των Μαθητικών Κοινοτήτων είναι πολύ σημαντικός. Χρειάζεται να δίνουμε οι εκπαιδευτικοί και το σχολείο πάντα ρόλους σε αυτά και να τα συζητούμε με το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο.
  • Η ανάγκη "κοινής" γραμμής από τα μέλη του Συλλόγου των διδασκόντων για τη διαχείριση κρίσεων.
  • Η ανάγκη διαδικασίας διαμεσολάβησης για των αλλαγή κουλτούρας στην σχολική ζωή. 

Συμμετείχαν 25 καθηγητές του σχολείου διαφόρων ειδικοτήτων.

κα Παρασκευή Λαζαριώτου