Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ


ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΩΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-03-22, ΣΤΙΣ 12:00, 
στην κα Ματίνα Νίκου, Φυσικής Αγωγής

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ
1. Στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ.
του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου.
2. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και να είναι γεννημένοι κατά τα έτη 2004, 2005, 2006 και κατά το έτος 2007 μόνο οι φοιτούντες στην Α ́ Λυκείου.
3. Κάθε μαθητής/μαθήτρια έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα ομαδικό άθλημα και επιπλέον σε ένα αγώνισμα ή κατηγορία του ατομικού αθλήματος.
 
Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Σχολική αθλητική ταυτότητα (πλατφόρμα myschool) στην οποία αναφέρεται η Βεβαίωση Ιατρού με την οποία επιτρέπεται η συμμετοχή του/της μαθητή/μαθήτριας σε Πανελλήνιους Αγώνες. Η
ημερομηνία της ανωτέρω Βεβαίωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα.
2. Υπεύθυνη Δήλωση γονέα/κηδεμόνα (υπόδειγμα 9), η οποία θα παραμένει στην οικεία σχολική μονάδα και ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια θα συμπληρώνει στην κατάσταση συμμετοχής του σχολείου
το αντίστοιχο πεδίο με τη σημείωση ΝΑΙ.
3. Κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για ατομικά αθλήματα
4. Κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για ομαδικά αθλήματα
5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου κάθε μαθητή/μαθήτριας, ενώ οι μαθητές/μαθήτριες - πρόσφυγες που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.),
Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. προσκομίζουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.

 Κάντε click εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη την εγκύκλιο