Σάββατο 3 Ιουλίου 2021

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ "MY WAYS AWAY"

Το Σάββατο 03-07-21, το πρωί, στο θέατρο Melies της πόλης Port de Bouc έγινε η προβολή της ταινίας "My Ways Away" παρουσία της Δημάρχου Patricia Fernandez-Pédinielli, των μαθητών, των γονέων τους και των καθηγητών του Lycée Professionnel Charles Mongrand.

Δείτε τις αντίστοιχες δικές μας δραστηριότητες: