Τρίτη 6 Ιουλίου 2021

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

πρόσκληση γονέων στο σχολείο
την Τετάρτη 14-07-21 θα πραγματοποιηθούν δύο δημόσιες κληρώσεις
στις 10:00 για την Α΄ τάξη
στις 12:00 για την Β΄ τάξη / μόνο για Τομέα Υγεία Πρόνοιας & ευεξίας

*υπάρχουν ανώτατα όρια και για αυτό θα διενεργηθούν κληρώσεις κάντε click εδώ για την σχετική νομοθεσία

 
Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή των μαθητών/ριών στο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου θα πρέπει οι κηδεμόνες (που έχουν κάνει την ηλεκτρονική εγγραφή και έχουν κληρωθεί τα παιδιά τους) να στείλουν με mail, όχι δια ζώσης, στο σχολείο από σήμερα Τετάρτη 07-07-21 έως Τετάρτη 21-07-21 συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και σκαναρισμένα σε pdf αρχεία, τα παρακάτω αναφερόμενα α, β και γ ως εξής:
για εγγραφή/μετεγγραφή στα ειδικά και μόνο για τις εγγραφές/μετεγγραφές mail:

Γ τάξη στο: ctaxi2epalevosm@gmail.com

Β τάξη στο : btaxi2epalevosm@gmail.com

Α τάξη στο : ataxi2epalevosm@gmail.com

α. Την Υπεύθυνη Δήλωση

β. Το έντυπο για την τάξη στην οποία επιθυμεί να εγγραφεί:

* υπάρχουν ανώτατα όρια και για αυτό θα διενεργηθούν κληρώσεις κάντε click εδώ για την σχετική νομοθεσία

γ. Το παραπάνω έντυπο θα συνοδεύεται από τα εξής

1. Την Υπεύθυνη Δήλωση (αυτή που αναφέρουμε στο α)
2. Το έντυπο – απόδειξη της εγγραφής (αυτό που έχετε κατεβάσει από την ιστοσελίδα του υπουργείου που κάνατε την εγγραφή)
3. Κατάλληλο τίτλο σπουδών

4. Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατηρίου Κηδεμόνα και Μαθητή
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
6. Συμπληρωμένο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή -Α.Δ.Υ.Μ ( για τις νέες εγγραφές που θα παρακολουθούν και μαθήματα Γενικής Παιδείας από Καρδιολόγο, Παθολόγο και Γενικής Ιατρικής. Προθεσμία έως τέλος Σεπτέμβριου) Κατεβάστε από εδώ το Α.Δ.Υ.Μ.
7. Άδεια παραμονής, και πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένα (για αλλοδαπούς)
8. Συμπληρωμένο έντυπο του ΚΕΔΥ/ΚΕΣΥ, για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
9. Απόδειξη ΔΕΗ, ΟΤΕ ή ΕΥΑΘ για επιβεβαίωση της διεύθυνσης κατοικίας
10. Τρεις έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

Μόνο για αλλοδαπούς

·         Πιστοποιητικό γεννήσεως μαθητή μεταφρασμένο

·         Διαβατήριο μαθητή μεταφρασμένο

·         Έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται το γένος 

Για  το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή κάντε click εδώ