Τρίτη 20 Ιουλίου 2021

ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ: ΔΥΟ ΗΜΈΡΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ (ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ 10%)


Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στο σχολείο μας, το οποίο θα είναι ανοιχτό, δύο ημέρες, την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021.