Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2021


Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στο σχολείο μας την Τετάρτη 21-07-21 και την Τετάρτη 28-07-21.
 
Κάντε click για να βρείτε συνοπτικά ότι σας χρειάζεται για να προετοιμαστείτε για την συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου:
 
1. Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ (ΜΔ) ΓΙΑ ΑΕΙ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ (ΠΜΔ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ 2021: https://2oepalevosmouofficial.blogspot.com/2021/07/2021_19.html

2. Ο ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: https://2oepalevosmouofficial.blogspot.com/2021/07/blog-post_16.html

3. ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (ΜΔ): https://drive.google.com/file/d/1_w75sbaUJoOX7z4pezLVdsf_vAShDbiZ/view?usp=sharing

4. ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ANA TOMEΑ ΤΟΥ 2 ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ


5. ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ (ΠΜΔ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ: https://drive.google.com/file/d/1sUhIVAxkHC4L5LRCEiOb9RQyOJl8i5x7/view?usp=sharing

6. Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ (ΕΒΕ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ https://2oepalevosmouofficial.blogspot.com/2021/07/blog-post_19.html

7. ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ & ΒΑΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ https://2oepalevosmouofficial.blogspot.com/2021/07/blog-post_4.html

8. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΣΕ EXCEL: https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%95%CE%92%CE%95_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B_2021.xlsx

9. ΑΡΘΡΟ: 5 ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ https://2oepalevosmouofficial.blogspot.com/2021/07/after-school-esos.html