Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021

EUROBANK: ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το πρόγραμμα «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία» το έτος 2021 θα βραβευθεί με χρηματικό έπαθλο 800 ευρώ ο/η μαθητής/τρια κάθε Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου της χώρας, ο/η οποίος/α φοίτησε κατά το τρέχον σχολικό έτος στην τελευταία τάξη (Γ’ τάξη) και πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις με τη σειρά:

1η προϋπόθεση:

Φοίτησε κατά το σχολικό έτος 2020-21 και πήρε άριστα στο απολυτήριο, δηλαδή έχει βαθμό
απολυτηρίου 18,1 και άνω (ΓΕΛ: άρ. 104 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), όπως ισχύει, – ΕΠΑΛ: άρ. 118
του ν. 4610/2019 (Α΄ 70)).

2η προϋπόθεση:

Συγκέντρωσε τον υψηλότερο αριθμό μορίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις στο σχολείο του/της, ο
οποίος όμως θα πρέπει είναι από 18.000 μόρια και άνω. Σημειώνεται ότι ο αριθμός μορίων πρέπει να αφορά στα κύρια μαθήματα στα οποία εξετάζονται όλοι/ες οι μαθητές/τριες. Ο αριθμός μορίων των ειδικών μαθημάτων δεν λαμβάνεται υπόψη.