Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021

ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Ύλη για την Α΄τάξη: https://drive.google.com/file/d/1k8NUKGb32MOkutMav4UVlLOFZ-u8xZdv/view?usp=sharing

Ύλη για την Β΄τάξη: https://drive.google.com/file/d/1GYE_3W8NmlGgClgUgG_Awm4E8mRCSw9X/view?usp=sharing

Ύλη για την Γ΄τάξη: https://drive.google.com/file/d/1ctYKyxslxlV_UiV93moCvD3yrQy0YEl1/view?usp=sharing