Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021

ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ


 Παρακαλούμε τους γονείς που εμπίπτουν στις παρακάτω περιπτώσεις να προσέλθουν την συγκεκριμένη ημέρα με δύο έγγραφα α) ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗ την αίτηση εγγραφής του από το e-eggrafes των δύο αδελφών και β) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ που να αποδεικνύει ότι τα δύο παιδιά είναι αδέλφια:

Ώστε να έχουν προτεραιότητα στις δύο (02) κληρώσεις που θα διενεργηθούν στο σχολείο μας:

1) Οι δύο (02) κληρώσεις λόγω υπεράριθμου αριθμού αιτήσεων εγγραφών την Τετάρτη 14-07-21 

  • στις 10:00 για την Α΄ τάξη
  • στις 12:00 για την Β΄ τάξη / μόνο για τον Τομέα Υγεία Πρόνοιας & ευεξίας

2) Η ισχύουσα νομοθεσία για τις κληρώσεις και τα αδέλφια μαθητών:

  • Στις περιπτώσεις αδερφών, εάν ο ένας/ μία αδερφός/ή είναι ήδη εγγεγραμμένος/η σε οποιαδήποτε τάξη των ΕΠΑ.Λ., ο/η άλλος/η αδελφός/ή ο/η οποίος/α επιθυμεί να εγγραφεί στο ίδιο ΕΠΑ.Λ., εγγράφεται κατά προτεραιότητα.
  • Εάν υπάρχουν αδέρφια τα οποία επιθυμούν να εγγραφούν σε τάξη/τάξεις ΕΠΑ.Λ. στην/στις οποία/ες διενεργείται κλήρωση, συμμετέχουν στην κλήρωση και εφόσον κληρωθεί ο/η ένας/ μία από τους/τις δύο, ο/η άλλος/η εγγράφεται κατά προτεραιότητα.