Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛ: ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΓΟΔΟΤΕΣ

 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ-Τομέα Παιδείας

Προς όλους τους εργοδότες οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει θέσεις μαθητείας στους μαθητευόμενους του σχολείου μας για το σχετικό πρόγραμμα. 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4531/τ.B’/01-10-2021 ΚΥΑ «Επιδότηση Μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας την υπ’ αρ. 522233/Σ.876 /15-12-2021 εγκύκλιο του ΕΦΚΑ με αρ. 67 «Ασφάλιση  των μαθητευόμενων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης  Μαθητείας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4763/2020»

Η μοναδική οικονομική και ασφαλιστική υποχρέωση του εργοδότη είναι η καταβολή στον e-ΕΦΚΑ των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου όπως αποτυπώνεται στα παρακάτω:

  1. Ασφάλιση των μαθητευόμενων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας κατ ́ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4763/2020 κάντε click εδώ
  2. νέος μισθός στην εικόνα