Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022

ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ: Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ