Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021

Α ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΝΕΑ HΛ.AITHΣH ΣΤΟ E-EGGRAFES ΠPOΣ ΤΗΝ A TAΞH ΤΟΥ 2 EΠAΛ EYOΣMOY ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 09-09-21 ΣΤΙΣ 11:00 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ. 
 
(Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΛΟΓΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α΄ΦΑΣΗ)