Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2021-2022Σε εφαρμογή της με αριθμ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/09-09-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4187/Β`10.9.2021) και της με αριθμ. πρωτ. 111525/ΓΔ4/09-09-2021 KΥΑ (ΦΕΚ 4188/ Β`10.9.2021) παρακαλούμε τους γονείς να καταθέσουν, στην Γραμματεία του σχολείου μας, σχετική αίτηση για την παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα παιδιά τους εφόσον δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς πάσχουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα ή συνοικούν με άτομο/άτομα που πάσχει/πάσχουν από υποκείμενο νόσημα που οδηγεί σε σοβαρή ανοσοκαταστολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραπάνω Κ.Υ.Α.

Τα αιτήματα των κηδεμόνων των μαθητών/-τριών που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, με τα συνημμένα δικαιολογητικά, θα διαβιβαστούν στη ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αποσταλούν, για να εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή.

Για περισσότερα διαβάστε παλιότερη σχετική μας ανάρτηση: https://2oepalevosmouofficial.blogspot.com/2021/09/2021-21.html